NUOHOUS

viiva1

Tulisijojen ja savuhormien nuohous on toimintaa, jonka tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Jokaisen ihmisen velvollisuutena on noudattaa tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä (Pelastuslaki 4 §)

TIETOA NUOHOUSPALVELUISTA

Vastuu nuohouksen järjestämisestä

viiva2

Pelastuslain 22 §:n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein.

Pelastuslain (13 §) mukaan tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Nuohous - kuka saa nuohota?

viiva2

Pelastustoimilain mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Nuohooja on siis aina ammattitaitoinen asiantuntija.

Nuohouksen määrävälit

viiva2

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouspalvelu Nokivex

Y-tunnus: 2621888-4

Arkiomaantie 310
15230 Lahti

info@nokivex.fi

050 30 25 963

LOGO_2_PLATINUM_STANDING_BLACK_FI_1080x952_433210
AAA-logo-2024-FI